Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.03.01-IZ.00-10-001/21, Działanie IV.3 Ochrona powietrza poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza- ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0001/21, pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny” złożony przez Miasto Brzeziny został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1145/21 z dnia 14.12.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 635 800,00 PLN .

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.12.2021
Czytany 106 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.12.2021 - 14:51