Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Powiat Pabianicki w ramach trybu pozakonkursowego w Poddziałaniu IV.3.1 Ochrona powietrza- ZIT.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0002/21, pn. „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21’’ złożony przez Powiat Pabianicki uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 75,41% punktów. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/21.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.12.2021
Czytany 141 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  27.12.2021 - 14:36