II nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór będzie trwał w okresie od dnia 6 kwietnia 2022 r. do dnia 29 kwietnia 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znaleźć można w treści ogłoszenia.

Dokumenty aplikacyjne dostępne są poniżej oraz m.in. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl/fwopp oraz https://www.lodzkie.pl/fwop w pozycji: Wsparcie przygotowawcze. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku zachęcamy do zapoznania się z przepisami regulującymi zasady przyznania pomocy, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 851 oraz z 2022 r. poz. 201) dostępnym m.in. na stronie internetowej  https://www.lodzkie.pl/legislacja01/krajowa oraz z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.03.2022

Pobierz załącznik:

Czytany 115 razy
Osoba publikująca :  Jacek Wojtunik
Data publikacji:  23.03.2022 - 12:28