Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Działanie III.3 Transport multimodalny. Nabór nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/21

Projekt nr WND-RPLD.03.03.00-10-0001/22, pn. „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach” złożony przez PKP CARGO TERMINALE SP. Z O.O. uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 30.05.2022
Czytany 59 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  30.05.2022 - 11:57