Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez PKP Cargo Terminale Sp. z o.o. w ramach trybu pozakonkursowego w Poddziałaniu III.3 Transport multimodalny.

Projekt nr WND-RPLD.03.03.00-10-0001/22 pn. „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach” złożony przez PKP Cargo Terminale Sp. z o.o. uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 76,98% punktów. Nabór nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/21.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.06.2022
Czytany 46 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  10.06.2022 - 14:44