Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD. 04.03.01-IP.03-10-002/21

Projekt nr RPLD.04.03.01-10-0002/21, pn. „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21’’ złożony przez Powiat Pabianicki Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 664/22 z dnia 26 lipca roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 1 019 070,43 PLN (w tym z EFRR 1 019 070,43 PLN) do kwoty 5 181 806,79 PLN (w tym z EFRR 5 181 806,79 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.08.2022
Czytany 145 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  10.08.2022 - 12:48
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 10.08.2022 - 13:45