Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/20 złożonego przez Gminę Dobroń

Projekt nr RPLD.04.03.01-10-0002/20, pn. ,,Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym’’ złożony przez Gminę Dobroń Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 663/22 z dnia  26 lipca 2022r uzyskał podniesienie poziomu dofinansowania z kwoty 4 020 280,16 PLN (w tym z EFRR 4 020 280,16 PLN) do kwoty 5 522 817,79 PLN (w tym z EFRR 5 522 817,79 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.08.2022
Czytany 55 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  10.08.2022 - 13:39