Informacja o umowie o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/22 zawartej w październiku 2022 roku w ramach naboru nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/22.

Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w październiku 2022 roku w ramach naboru nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/22 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działania IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałania IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 03.11.2022
Czytany 198 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  03.11.2022 - 13:05