Wyniki konsultacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

Projekt Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (dalej: Program współpracy) udostępniono do konsultacji w dniach 21 września – 12 października 2022 r.

Konsultacje prowadzone były w formie:
a. pisemnej poprzez złożenie wypełnionych formularzy osobiście, pocztą na adres Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub drogą elektroniczną poprzez przesyłanie formularzy z uwagami na podany adres mailowy:

 

W ramach konsultacji nie wpłynął żaden formularz zgłaszania uwag.

 

b. przekazania projektu Programu do zaopiniowania przez Łódzką Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego (dalej: Wojewódzka Rada):
Projekt Programu współpracy omówiony został podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady w dniu 6 października 2022 r. Wojewódzka Rada zgłosiła 2 propozycje zmiany zapisów w rozdziale 6 w IV. Obszarze współpracy: polityka społeczna projektu Programu współpracy – propozycje zmian wraz z odpowiedziami zostały opisane w tabeli poniżej.

 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 07.11.2022

Pobierz załącznik:

Czytany 183 razy
Osoba publikująca :  Barbara Orłowska
Data publikacji:  07.11.2022 - 10:44
Osoba modyfikująca: Barbara Orłowska
Ostatnio zmieniany: 07.11.2022 - 10:46