Zakończenie oceny formalnej projektu „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych”

Projekt „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.13.03.00-IZ.00-10-002/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.11.2022
Czytany 42 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  09.11.2022 - 14:48