Postanowienie w sprawie sprostowania na wniosek decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia z dnia 7 marca 2016 r., znak: RŚVI.7222.154.2015.WR

Postanowienie w sprawie sprostowania na wniosek spółki "EKO-REGION" Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia z dnia 7 marca 2016 r., znak: RŚVI.7222.154.2015.WR udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, zlokalizowanej na terenie Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Julkowie, gmina Skierniewice, powiat skierniewicki, województwo łódzkie

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 24.01.2023
Czytany 147 razy
Osoba publikująca :  Krystyna Noskowska
Data publikacji:  24.01.2023 - 12:34