×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 679.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020

Działając w trybie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) Zarząd Województwa Łódzkiego zawiadamia, że Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałą Nr XXXIII/644/13 z dnia 26 lutego 2013 r. aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020, zmieniając jednocześnie nazwę dokumentu na Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

„Strategia …” oraz informacja o udziale społeczeństwa w jej sporządzeniu wraz z informacją w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski, a także podsumowanie wynikające z przepisów art. 55 ust. 3 ustawy udostępnione będą do wglądu w Referacie Dokumentów Strategicznych w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego
8 w godzinach 8:00 – 16:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.04.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1192 razy
Napisane przez : 
Data publikacji:  10.04.2013 - 15:02
Osoba modyfikująca: 
Ostatnio zmieniany: 10.04.2013 - 15:07