Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą” (LGR) wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą” (LGR) wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a - d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

I. Termin składania wniosków:
Od dnia 14 maja 2013 roku do dnia 18 czerwca 2013 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
II. Miejsce i tryb składania wniosków:
Wniosek na odpowiednim formularzu wraz z załącznikami oraz formularzem „Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji” (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD) należy złożyć bezpośrednio w Biurze Zarządu LGR: osiedle Brożka 3, 29-100 Włoszczowa.
III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku można pobrać:
- osobiście w Biurze Zarządu LGR,
- na stronie internetowej LGR Między Nidą a Pilicą: www.miedzynidaapilica.pl,
- na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach: www.prow.sbrr.pl,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.bip.lodzkie.pl.
IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:
1. lit. a – „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”: 1 309 084,99 zł, w tym:
- sektor gospodarczy i społeczny: 1 309 084,99 zł,
2. lit. b – „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”: 1 199 807,87 zł,
3. lit. c – „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”: 625 145,35 zł,
4. lit. d - „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybackiego, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - 100 310,00 zł, w tym:
- sektor publiczny: 100 310,00 zł,
V. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Zarządu LGR w siedzibie LGR os. Brożka 3, 29-100 Włoszczowa, telefonicznie (41) 385 35 80 lub poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie, znajdujących się w miejscu udostępnienia dokumentacji konkursowej (wymienionych w p. III):
1. Wzór wniosku o dofinansowanie (znajduje się również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl).
2. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (znajduje się również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl).
3. Kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR.
4. Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR.
5. Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.04.2013
Czytany 1160 razy
Osoba publikująca :  Paweł Witkowski
Data publikacji:  11.04.2013 - 10:52
Osoba modyfikująca: Paweł Witkowski
Ostatnio zmieniany: 22.04.2013 - 10:14