Informacja o zakończeniu naboru nr 5 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, Działania IV.2 E – usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przeprowadzonego w terminie od 11 marca 2013 roku do 12 kwietnia 2013 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.04.2013
Czytany 1648 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  15.04.2013 - 14:59