Informacja o zakończeniu naboru nr 5 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, Działania IV.2 E – usługi publiczneRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Informacja o zakończeniu naboru nr 5 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, Działania IV.2 E – usługi publiczneRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przeprowadzonego w terminie od 11 marca 2013 roku do 12 kwietnia 2013 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 16.04.2013
Czytany 5673 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  16.04.2013 - 13:33
Osoba modyfikująca: Tomasz Szenborn
Ostatnio zmieniany: 19.04.2013 - 11:32