Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-008/16 Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno- gospodarczego- ZIT

Projekt nr RPLD.06.03.01-10-0001/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5”  złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 386/23 z dnia 09 maja 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 62 967 705,11 (w tym z EFRR 62 967 705,11 PLN) do kwoty 68 862 701,10 PLN (w tym z EFRR 68 862 701,10 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.05.2023
Czytany 123 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.05.2023 - 13:23