Informacja na temat zakwalifikowania do dofinansowania kolejnego projektu znajdującego się na liście rezerwowej w ramach Działania II.6 Ochrona powietrza.

W dniu 23 kwietnia 2013 r. Uchwałą Nr 523/13 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zakwalifikował do dofinansowania projekt znajdujący się na liście rezerwowej w ramach Działania II.6 Ochrona powietrza tj.: WND-RPLD.02.06.00-00-035/09 pn. „Termomodernizacja budynku nr 5 (przychodni) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM - CSW w Łodzi” złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów otrzymał dofinansowanie na obniżonym poziomie przy niezmienionym zakresie rzeczowym w kwocie 1 922 350,31 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 24.04.2013
Czytany 812 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  24.04.2013 - 08:45
Osoba modyfikująca: Tomasz Fabiński
Ostatnio zmieniany: 24.04.2013 - 08:51