Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w kwietniu 2013 r. w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r., pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Zarządem Województwa Łódzkiego, a Beneficjentami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Konkursu dla naboru Nr 2 – Działanie II.6 Ochrona powietrza.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 30.04.2013
Czytany 1006 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  30.04.2013 - 12:34