Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w kwietniu 2013 r. w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r., pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Zarządem Województwa Łódzkiego, a Beneficjentem, którego projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Konkursu dla naboru Nr 1 – Działanie IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 30.04.2013
Czytany 951 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  30.04.2013 - 12:39