Zakończenie oceny merytorycznej projektu „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol”

Projekt „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol
w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.06.01.01-IP.03-10-001/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 13.09.2023
Czytany 127 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  13.09.2023 - 11:51