Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/21, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0001/21, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 714
w śladzie drogi powiatowej nr 1164e na terenie Gminy Brójce”  złożony przez Województwo Łódzkie Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 984/23 z dnia 7 listopada 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 21 235 350,00 do kwoty 26 495 374,97 w tym: EFRR 23 706 388,15 i Budżet Państwa 2 788 986,82 PLN

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 14.11.2023
Czytany 68 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  14.11.2023 - 11:28