Zakończenie oceny merytorycznej projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach „PGKiM” w Gminie Aleksandrów Łódzki”

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach „PGKiM” w Gminie Aleksandrów Łódzki” złożony przez „PGKiM” Sp. z o.o. w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 20.11.2023
Czytany 139 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  20.11.2023 - 11:30