Zakończenie oceny merytorycznej projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach”

Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach” złożony przez Gminę Koluszki w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.02.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 20.11.2023
Czytany 125 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  20.11.2023 - 14:38