Ogrody przyjazne naturze 2024 - przyznane dotacje

W dniu 27 lutego 2024 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr LXVI/752/24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.

Dotację udzielono 29 zadaniom zgłoszonym przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 3 956 626,00 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, udzielonych w 2024 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku do Uchwały.

Informacje dostępne pod linkiem: https://www.lodzkie.pl/wojewodztwo-lodzkie-ogrodem-polski/ogrody-przyjazne-naturze

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.02.2024
Czytany 247 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Mikulska
Data publikacji:  28.02.2024 - 12:16