Informacja o zakończeniu naboru nr 3 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działania I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przeprowadzonego w terminie od 19 kwietnia 2013 roku do 20 maja 2013 roku.

Informacja o zakończeniu naboru nr 3 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
w ramach I Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działania I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przeprowadzonego w terminie od 19 kwietnia 2013 roku do 20 maja 2013 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 21.05.2013
Czytany 945 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  21.05.2013 - 11:01