Obwieszczenie toczącym się postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 44/2 obręb Śladków Podleśnygmina Piątek

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Departamencie Środowiska toczy się postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 44/2 obręb Śladków Podleśny, gmina Piątek, powiat łęczycki, województwo łódzkie.

Instalacja kwalifikuje się do ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169) jako instalacja do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40000 stanowisk dla drobiu.

Dane o wniosku umieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie internetowej http://www.ekokarty.pl/wykaz/lodzkie.

Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

Z dokumentacją do wniosku można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu wizyty przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną) za pośrednictwem sekretariatu Departamentu Środowiska w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Departamencie Środowiska w Wydziale Pozwoleń Zintegrowanych, który znajduje się przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600. Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 14.05.2024 roku do dnia 13.06.2024 roku. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej: na adres Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Środowiska, 90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 8;
  • ustnie do protokołu lub telefonicznie 42 663 35 30;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 14.05.2024
Czytany 38 razy
Osoba publikująca :  Berenika Sikora
Data publikacji:  14.05.2024 - 09:58
Osoba modyfikująca: Berenika Sikora
Ostatnio zmieniany: 14.05.2024 - 10:02