Informacja dotycząca Indywidualnego projektu kluczowego zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

W związku z realokacją środków finansowych budżetu państwa i przeznaczeniem ich na projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Bukowiec Opoczyński w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka – Inowłódz – Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno – Żarnów”złożony przez Województwo Łódzkie w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 741/13z dnia 11 czerwca 2013 r. zatwierdził zmianę montażu finansowego.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 13.06.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1666 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  13.06.2013 - 11:08