Informacja dotycząca Indywidualnego projektu kluczowego zakwalifikowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W związku z realokacją środków finansowych budżetu państwa i przeznaczeniem ich na projekt pn.: „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego”złożony przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodziw ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 742/13z dnia 11 czerwca 2013 r. zatwierdził zmianę montażu finansowego.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 14.06.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1880 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  14.06.2013 - 09:16