Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania...

Zarząd Województwa Łódzkiego informujeo możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz wzakresie „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznaniapomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętychProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.06.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 747 razy
Osoba publikująca :  Marcin Hubar
Data publikacji:  17.06.2013 - 15:11
Osoba modyfikująca: Marcin Hubar
Ostatnio zmieniany: 17.06.2013 - 15:17