Informacje na temat projektu kluczowego pozytywnie ocenionego pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuje, iż projekt kluczowy pn.„Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego – etap II”umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, złożony przez Miasto Piotrków Trybunalski w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 24.06.2013
Czytany 1185 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  24.06.2013 - 07:49
Osoba modyfikująca: Tomasz Fabiński
Ostatnio zmieniany: 24.06.2013 - 07:53