Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Konkursu dla Naboru Nr 5 w ramach IV Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, Działania IV.2 E – usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, przeprowadzonego w terminie od 11 marca 2013 roku do 12 kwietnia 2013 roku.

Lista wniosków o dofinansowanie pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi - Działanie IV.2 E – usługi publiczne.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.06.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 811 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  25.06.2013 - 08:05
Osoba modyfikująca: Tomasz Fabiński
Ostatnio zmieniany: 25.06.2013 - 13:16