Informacja na temat przyznania dofinansowania kolejnym projektom w ramach Działania II.6 Ochrona powietrza.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 806/13 z dnia 26.06.2013 r. postanowił podnieść poziom dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku nr 5 (przychodni) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM - CSW w Łodzi”, złożonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów do kwoty pierwotnie wnioskowanej tj. 4 068 112,95 PLN, oraz zakwalifikować kolejne projekty znajdujące się na liście rezerwowej:
- Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala w Skierniewicach, projekt pn. „Termomodernizacja budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach” w kwocie wnioskowanej tj. 1 784 423,70 PLN;
- Gminy Drużbice, projekt pn.„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Suchcicach” w kwocie wnioskowanej tj. 640 472,98 PLN;
- Powiatu Piotrkowskiego, projekt pn.”Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku - etap I i II”w kwocie wnioskowanej tj. 462 931,74 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.06.2013
Czytany 889 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  27.06.2013 - 08:10
Osoba modyfikująca: Tomasz Fabiński
Ostatnio zmieniany: 27.06.2013 - 08:12