Informacja na temat zakwalifikowania do dofinansowania na obniżonym poziomie przy niezmienionym zakresie rzeczowym projektu Gminy Miasto Brzeziny znajdującego się na liście rezerwowej w ramach Działania V.3 Infrastruktura edukacyjna.

W dniu 26 czerwca 2013 r. Uchwałą Nr 807/13 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zakwalifikował do dofinansowania projekt nr WND-RPLD.05.03.00-00-064/08 ujęty na liście rezerwowej pn.„Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach” złożonego przez Gminę Miasto Brzeziny na obniżonym poziomie dofinansowania tj. 1 739 638,86 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.06.2013
Czytany 896 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  27.06.2013 - 08:21