Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, informuje iż Uchwałą Nr 805/13 zostały zakwalifikowane projekty do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 w ramach VI Osi priorytetowej Odnowa obszarów miejskich, Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów p

W związku z wolnymi środkami finansowymi, Zarząd Województwa Łódzkiego postanowił podnieść poziom dofinansowania dla projektu pn. „Odnowienie, modernizacja i renowacja budynku przy ulicy 1 Maja 4 oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych” złożonego przez APJ CONSULTING ANNA JACKOWSKA z kwoty 5 417 129,21PLN do kwoty pierwotnie wnioskowanej tj. 5 691 056,91 PLN, oraz zakwalifikować do dofinansowania projekt ujęty na liście rezerwowej nr WND-RPLD.06.01.00-00-011/11 pn.„Rewitalizacja Starówki Miejskiej – Plac 29-go Listopada w Żychlinie” złożonego przez Gminę Żychlin na wnioskowanym poziomie dofinansowania oraz projekt nr WND-RPLD.06.01.00-00-050/11 pn. „Nowy Rynek Pabianic - etap I” złożony przez AFLOPA Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, na obniżonym poziomie dofinansowania tj. 7 299 430,32  PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.06.2013
Czytany 945 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  27.06.2013 - 08:36
Osoba modyfikująca: Tomasz Fabiński
Ostatnio zmieniany: 27.06.2013 - 08:41