Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w czerwcu 2013 r. w ramach VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Zarządem Województwa Łódzkiego, a Beneficjentami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Konkursu dla naboru Nr 1 – Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 01.07.2013
Czytany 672 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  01.07.2013 - 14:45
Osoba modyfikująca: Tomasz Fabiński
Ostatnio zmieniany: 01.07.2013 - 14:47