Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie w czerwcu 2013 r. w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie w dniu 28 czerwca 2013 roku, pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Zarządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Miasto Brzeziny, której projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 01.07.2013
Czytany 723 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  01.07.2013 - 14:47