UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
(Dz. U. z 2012r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi
na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku (czyli opłata należna za 2013 rok winna zatem zostać uiszczona do dnia 31 marca 2014 roku i w tym samym terminie złożony wykaz).

Zaznaczyć należy, iż podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazuzawierającego informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa.
 
Ponadto zgodnie z nowymi przepisami nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł za dany komponent środowiska. Zwolnienie z opłaty nie zwalnia jednak podmiotu z obowiązku przesłania wykazu.
 
Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące poszczególnych półroczy lat 2007 – 2012 winny być rozliczane na dotychczas obowiązujących zasadach.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.07.2013
Czytany 1249 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  02.07.2013 - 15:06
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 02.07.2013 - 15:09