×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 676.

Informacje dotyczące Indywidualnego projektu kluczowego zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 843/13z dnia 2 lipca 2013 r. zakwalifikował do dofinansowania projekt pn.: „Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego – etap II”  złożony przez Miasto Piotrków Trybunalski w ramach Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 03.07.2013
Czytany 1086 razy
Napisane przez : 
Data publikacji:  03.07.2013 - 15:01
Osoba modyfikująca: 
Ostatnio zmieniany: 03.07.2013 - 15:10