Infromacja na temat wniosków o dofinansowanie pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi - Działanie IV.2 E – usługi publiczne.

Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Konkursu dla Naboru Nr 5 w ramach IV Osi priorytetowej Społeczeństwo infromacyjne, Działania IV.2 E – usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, przeprowadzonego w terminie od 11 marca 2013 roku do 12 kwietnia 2013 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 16.07.2013
Czytany 844 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  16.07.2013 - 10:04
Osoba modyfikująca: Tomasz Fabiński
Ostatnio zmieniany: 16.07.2013 - 10:06