Informacja na temat wniosków o dofinansowanie pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi - Działanie I.1 Drogi.

Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Konkursu dla Naboru Nr 3 w ramach I Osi priorytetowej Infrastuktura transportowa, Działania I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, przeprowadzonego w terminie od 19 kwietnia 2013 roku do 20 maja 2013 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.07.2013
Czytany 823 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  18.07.2013 - 12:04