Ogłoszenie o naborze członków do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Łódzkiego działając na podstawie Uchwały Nr 906/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21 czerwca 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

ogłasza

rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej wraz z oświadczeniem kandydata w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego - zgłoszenie” na adres Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (al. Piłsudskiego 8, pok. 403) w terminie od 19 sierpnia do 16 września 2013 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.08.2013
Czytany 2087 razy
Osoba publikująca :  Patrycja Wojtaszczyk
Data publikacji:  12.08.2013 - 15:20
Osoba modyfikująca: Patrycja Wojtaszczyk
Ostatnio zmieniany: 12.08.2013 - 15:25