Informacja na temat projektu zakwalifikowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla naboru nr 3 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, informuje iż Uchwałą Nr 1088/13 z dn. 20.08.2013 r. zakwalifikował do dofinansowania kolejny projekt z listy rezerwowej w ramach Konkursu dla naboru nr 3 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wniosek o nr WND-RPLD.01.01.00-00-003/13 złożony przez Województwo Łódzkie został zakwalifikowany do dofinansowania na obniżonym poziomie przy niezmienionym zakresie rzeczowym w kwocie 779 953,49 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 21.08.2013
Czytany 656 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  21.08.2013 - 08:50