Informacja na temat projektu zakwalifikowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla naboru nr 5 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, informuje iż Uchwałą Nr 1087/13 z dn. 20.08.2013 r. zakwalifikował do dofinansowania kolejny projekt z listy rezerwowej w ramach Konkursu dla naboru nr 5 wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013, tj. wniosek o nr WND-RPLD.04.02.00-00-063/13 złożony przez Województwo Łódzkie.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 21.08.2013
Czytany 644 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  21.08.2013 - 12:47