WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego FORD MONDEO

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki FORD Mondeo B4Y,
o nr rejestracyjnym EL 4724M, nr nadwozia WF04XXGBB44Y64378, rok produkcji 2004, kolor zielony metalik, o przebiegu 364393 km i pojemności silnika 1798 cm3 zasilanego etyliną, wyposażony - standard– cena wywoławcza 8100,00 zł
 
Samochód można obejrzeć w dniach 5,6,9 września br., po uzgodnieniu
z Naczelnikiem Wydziału Transportu Panem Tomaszem Łuciem tel.: 42 663 33 78.
 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu wynikające
z uszkodzeń powypadkowych.
Uprasza się potencjalnych nabywców o dokonanie oględzin pojazdu podlegającego sprzedaży.
 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej samochodu tj. 810,00 zł
należy wpłacić na konto Sprzedającego:
Bank Pekso S.A.
XI oddział w Łodzi
52 1240 3073 1111 0010 0269 1913
 
Oferty bez zabezpieczonego wadium nie będą rozpatrywane.
 
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra
od zawarcia umowy.
 
Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta.
Oferty wraz z proponowaną ceną i dowodem wpłaty wadium (w tytule przelewu prosimy dopisać: „Wadium na sprzedaż samochodu”) należy składać do dnia 10 września 2013r. do godz. 1000w Biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego (parter budynku) w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż samochodu”.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2013r. o godz. 1030 w pok. 306
na trzecim piętrze w budynku przy AL. Piłsudskiego 8.
 
Wartość transakcji należy wpłacić w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
na wskazane w umowie konto.
 
Umowa zostanie podpisana z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu w miejscu wskazanym w dniu otwarcia ofert.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.08.2013
Czytany 959 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  28.08.2013 - 10:50