Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w sierpniu 2013 r. w ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E - usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Informacja o  zawartych umowach o dofinansowanie projektów w miesiącu sierpniu 2013 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Zarządem Województwa Łódzkiego a Beneficjentami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Konkursu dla naboru nr 5 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.09.2013
Czytany 702 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  02.09.2013 - 14:37