Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w sierpniu 2013 r. w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi nabór nr 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr  1133/13z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przyjął „Prawa i obowiązki Beneficjenta projektu Nr UDA-RPLD.01.01.00-00-003/13-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” dla wniosku pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Słupia na odcinku od km 68+936,00 do km 69+042,00 wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Słupia na odcinku od km 68+430,37 do km 68+482,00 wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa"” złożonego przez Województwo Łódzkie.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 03.09.2013
Czytany 751 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  03.09.2013 - 10:29