Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w sierpniu 2013 r. w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w miesiącu sierpniu 2013 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Zarządem Województwa Łódzkiego a Beneficjentem, którego projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Konkursu dla naboru nr 2 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 03.09.2013
Czytany 807 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  03.09.2013 - 10:33