Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w sierpniu 2013 r. w ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Informacja o  zawartych umowach o dofinansowanie projektów w miesiącu sierpniu 2013 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Zarządem Województwa Łódzkiego a Beneficjentami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Konkursu dla naboru nr 2 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 03.09.2013
Czytany 696 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  03.09.2013 - 10:39