Obwieszczenie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszon

Obwieszczenie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawiezmiany uchwały Nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 12.09.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 766 razy
Osoba publikująca :  Aleksandra Piech
Data publikacji:  12.09.2013 - 15:27