Informacja o umowach o dofinansowanie projektu zawartych w październiku 2013 r. w ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w miesiącu październiku 2013 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Zarządem Województwa Łódzkiego a Beneficjentem, którego projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Konkursu dla naboru nr 2 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.10.2013
Czytany 804 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  28.10.2013 - 12:06